• 0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  آموزشگاه زبان ادیب یکی از بهترین آموزشگاه های زبان ارومیه می باشد که در راستای افزایش توان مکالمه و مهارت…

  خصوصی
 • 0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  دوره زبان انگلیسی بزرگسالان مرکز آموزش زبان ادیب اقدام به برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی ویژه بزرگسالان با کیفیت…

  خصوصی
 • 0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  دوره زبان انگلیسی نوجوانان این موسسه در راستای اهداف آموزشی خود اقدام به برگزاری دوره های زبان انگلیسی ویژه نوجوانان…

  خصوصی
 • 3( 2 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  دوره زبان انگلیسی کودکان این موسسه در راستای اهداف آموزشی خود اقدام به برگزاری دوره های زبان انگلیسی ویژه کودکان…

  هر 30 روز